Aktualności

Przetargi i Projekty międzynarodowe - Zaproszenie do udziału w rynku przetargów UE, w tym odpowiedzi na COVID-19

Poniżej przedstawiamy zestaw praktycznych informacji dotyczących systemu zamówień instytucji Unii Europejskiej, jednocześnie zachęcając Państwa do udziału w tym rynku.

 

Ø  ZAMÓWIENIA INSTYTUCJI KRAJOWYCH P.CZ. UE PUBLIKOWANE SĄ W BAZIE PRZETARGÓW TED /TENDERS ELECTRONIC DAILY, dostępnej pod adresem: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do

TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dot. europejskich zamówień publicznych. Informacje udostępniane są tu wg: branż, miejsca dostawy czy możliwości biznesowych. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych, publikowanych w UE, poza unijnych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych krajach. Wiele zamówień ogłaszanych jest też bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych instytucji i agencji UE lub na stronach przedstawicielstw KE w kraju realizacji projektu. Przykładowy projekt -  "European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership”dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/2WlDVjM.

Zamówienia składane przez wszystkie instytucje unijne dostępne są pod linkiem: https://ted.europa.eu/TED/search/canReport.do

TED dostarcza informacje o możliwościach biznesowych  UE/ EOG, których wartość  osiąga ponad 420 mld EUR rocznie. Średnio, w danym roku publikowanych ok 460 tys. ogłoszeń

Zaleca się dokonać rejestracji w systemie eTendering. Daje ona dodatkowo dostęp do: przesyłania i zmiany treści pytań dotyczących ogłoszeń o przetargach, subskrypcji powiadomień o zmianach w dokumentacji, filtrowania wiadomości dotyczących wybranych ogłoszeń o przetargach, którymi jesteśmy zainteresowani: https://bit.ly/2LhCBbz.

 

Ø  W ODPOWIEDZI NA COVID-19 uruchomiono specjalne podstrony dedykowane wybranym zamówieniom. Informacja o nich dostępna jest pod adresem: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders  

Strony te zawierają rozbudowany system wyszukiwania, który pozwala na precyzyjną kwerendę pod kątem własnej działalności.

Wyniki przetargów związanych z COVID-19 dostępne są tutaj: https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do

 

Ø  Dodatkowo zamówienia można znaleźć również na PORTALU KLASTRÓW EUROPEJSKICH (European Cluster Collaboration (ECC) - Covid-19 Industrial Clusters Response Portal).

·        ECC zawarło specjalną zakładkę: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus#covid-calls  poświęconą odpowiedzi europejskich klastrów na COVID-19. Znajdują się w niej informacje dot. możliwości współpracy pomiędzy klastrami oraz linki do aktualnych zamówień EU.

·        W zakładce umieszczono również PLATFORMĘ do wymiany doświadczeń dot. COVID-19: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus#covid-success  Choć dotyczy ona klastrów, mogą tam również Państwo znaleźć ciekawe informacje dot. różnych projektów oraz rozwiązań.

·        Cennym instrumentem jest również FORUM: https://www.clustercollaboration.eu/forum/covid-19-response-forum , na którym można zadawać pytania i wymieniać się informacjami, w tym w kontekście zamówień w związku z COVID-19. Regularnie pojawiają się zapytania o konkretny produkt/usługę, jak np. tu: https://bit.ly/3dBIH2p , co ma na celu ułatwianie dostaw/sprzedaży poprzez szybsze i bezpośrednie połączenie z zamawiającym.

 

Ø  WSPARCIE ZAMÓWIEŃ W ODPOWIEDZI NA COVID19 przez liczne programy unijne, które oferują różne możliwości finansowania: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

W ramach obecnych programów wspomagających branżę medyczną utworzona została np. podstrona programu 3HP/Third Help Programme:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/3hp 

Dodatkowa podstrona z projektami dot. COVID-19:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19 

 

Ø  5 KROKÓW POSTĘPOWANIA dla zainteresowanych udziałem w procedurze przetargowej zawarto pod linkiem: https://bit.ly/2AcoVvZ.

Wskazano 5 kolejnych etapów, które pozwolą na skuteczne złożenie oferty. Poniżej krótki opis poszczególnych kroków wraz z linkami prowadzącymi bezpośrednio do nich (każdy krok dostępny jest również z poziomu głównego linku: https://bit.ly/2AcoVvZ

Obejmują one:

1.     Znalezienie oferty /ogłoszenia przetargowego: link jw.

2.     Znalezienie partnerów:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

3.     Utworzenie KONTA- EU login:  https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

4.     Zarejestrowanie swojej firmy. Link do rejestracji firmy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

5.     Przesłanie wniosku.  Wniosek może zostać przesłany w systemie dopiero po zalogowaniu się do swojego konta EU oraz po wybraniu konkretnej oferty.

 

v    DODATKOWE INFORMACJE DOT. EUROPEJSKIEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ, w tym w odpowiedzi na COVID -19, znajdą Państwo:

·        PRAG - Praktyczny przewodnik dotyczący zewnętrznych akcji UE (procedury zamówieniowe): http://ec.europa.eu/europeaid/prag/

·        E-CERTIS - Pomocnicza baza danych (zaświadczeń): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis//web/evidence, gdzie można sprawdzić, jakie zaświadczenia są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w UE. Z e-Certis  korzystają zarówno europejskie firmy zainteresowane postępowaniem przetargowym, jak i nabywcy publiczni, oceniający złożone oferty — zob. link: https://bit.ly/2zx7i9O

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O ISTNIENIU NA PORTALU MSZ ZAKŁADKI

·        „Anti-Covid Offer by Polish Business”    https://www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business 

Nadal zapraszamy do zgłaszania polskich produktów, które mogą zostać zamieszczone na tym portalu. Jest on szeroko reklamowany w innych państwach za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i handlowych.

 

(Oprac. Beata Pich, Jakub Dąbrowski, DWE MSZ)
Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013