Aktualności

Vouchery dla MŚP na zakup usług doradczych

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego 

Na co i ile?
Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze.
  • Usługa standardowa: do 20 tys. Zł
  • Usługa specjalistyczna: do 150 tys zł

Termin składania aplikacji: 25 czerwca 2019 r. 
Alokacja na nabór: 4 000 000 zł - Zapraszamy do współpracy

UWAGA!
1. Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych do dnia 20.05.2019
2. Drugie postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych po dniu 21.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. 
Szczegóły na https://bit.ly/2Gs7Qhb

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013