Aktualności

Wielka szansa dla Regionu

Jako region dostaniemy na różne unijnej projekty ponad 2 miliardy euro. Od nas zależy, abyśmy nie zaprzepaścili ani jednej złotówki. Na razie wszystko idzie ku dobremu. Od stycznia do listopada produkcja sprzedana świętokrzyskiego przemysłu wzrosła o ponad 17 procent, poprawiła się rentowność firm.

Świętokrzyskie coraz śmielej sięga po unijną pomoc. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (SIPH) zarówno jako beneficjent oraz jako Regionalna Instytucja Finansująca tylko do tej pory pozyskała dla przedsiębiorców ponad 43 miliony złotych na inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz 6 milionów złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. A to dopiero początek, bo przed nami wielki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Nasza izba wraz z czterema innymi izbami już zgłosiła projekt sieciowy w ramach tego programu - mówi prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Ryszard Zbróg.
(źródło www.echodnia.eu)
Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013