Aktualności

Mediacje w sprawach gospodarczych - panel dyskusyjny

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach z satysfakcją informuje o powstaniu przy Izbie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Nasze Centrum jest częścią ogólnopolskiej Sieci CAM utworzonej w ramach projektu realizowanego na postawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości RP.
Centra Arbitrażu i Mediacji zostały powołane do stworzenia przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Przedmiotem działania każdego CAM jest prowadzenie mediacji, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą. Naszym celem jest popularyzacja i promocja idei mediacji wśród przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego. W ramach działań popularyzujących ideę mediacji CAM-SIPH organizuje cykl spotkań z udziałem przedstawicieli interesariuszy (tj. mediatorów, przedsiębiorców, sądów, prokuratur i in.).

Niniejszym zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas spotkaniu. Spotkanie odbędzie się 29 listopada br. o godz. 9.30 w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach k/Kielc (Korzecko 1C, 26-060 Chęciny).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zgłoszenia udziału w panelu w terminie do 26. 11.2018 r. pod nr tel. 41-344-43-92.; e-mail: sekretariat@siph.com.pl .


program - pobierz>>

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013