Aktualności

Spotkanie partnerów projektu CSL

W dniach 5 i 6 listopada wszyscy partnerzy projektu spotkali się w Wenecji podczas spotkania inaugurującego projekt, aby oficjalnie rozpocząć wdrażanie działań i stworzyć odpowiednie warunki do współpracy na kolejne 2 lata.Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013