Aktualności

Klaster INNOWATOR partnerem projektu Cyber-Secure Light

Siedmiu partnerów klastra przemysłowego zebrało się, by wspólnie stawić czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem cybernetycznym w sektorze inteligentnego budynku. Zadaniem CSL będzie tworzenie łańcucha powiązań oraz wspólnych projektów współpracy biznesowej i inwestycji wśród grup MŚP w sektorze „inteligentnego budynku”. Ponieważ niezwykle ważne jest stworzenie możliwości współpracy ponadnarodowej w ekosystemie „inteligentnego budynku”, zarówno na poziomie klastrów, jak i na poziomie przedsiębiorstw, w celu zwiększenia powiązań, współpracy międzynarodowej i umożliwienia partnerstw handlowych, międzyregionalnych synergii między klastrami i przedsiębiorstwami oraz ułatwienia dostępu do innowacyjnych technologii i inwestycji w sektorze budowania cyberprzestrzeni.


Głównym celem projektu CYBER SECURE LIGHT jest opracowanie strategii partnerstwa klastrowego w celu proaktywnej i zorientowanej na biznes międzysektorowej współpracy MŚP i przemysłu, a także ich interakcji z centrami technologicznymi w celu generowania wspólnych działań i projektów inwestycyjnych w związku z IoT. inteligentnego budowania łańcucha wartości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.


Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: 
www.cybersecurelight.eu       
ESCP – https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships/escp-s3 
EU COSME – https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013