Aktualności

Zapraszamy na spotkanie PARP w ramach działań 1.4. POPW oraz 1.3.2. POPW


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013