Aktualności

Misje gospodarcze do Kazachstanu w 2018 r.

Wykaz misji gospodarczych do Kazachstanu w 2018 r. organizowanych​

przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową:

1. Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild”, AŁMATY, 04.09. -07.09.2018 r.
2. Kazachstańskie Międzynarodowe Targi i forum «MACHTEX- produkty i wyposażenie dla produkcji dzianin i tkanin – październik 2018 r.
3. KIOGE 2018 – ropa naftowa i gaz, AŁMATY, 03.10. – 05.10. 2018 r.
4. Międzynarodowe Targi Energetyczne POWER/ ReENERGY/ LIGHTING, AŁMATY, październik 2018 r.
5. AgroWorld Kazakhstan /WorldFood Tech`2018, AŁMATY, listopad 2018 r.

Jest także możliwość zorganizowania misji indywidualnej pod kątem ​Państwa zapotrzebowania i zorganizowania spotkań B2B z kazachskimi firmami branżowymi w Kazachstanie.

Kontakt:
Jan Wyrozumski
tel. 883 258 046
e-mail: jan.wyrozumski@pkihp.pl

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013