Aktualności

Zaproszenie do współpracy z Kazachstanu

W marcu br. w swoim przesłaniu do narodu Kazachstanu prezydent Nazarbajew ogłosił „Pięć społecznych inicjatyw”, które już zaczęto wdrażać.

Na pierwsze miejsce Prezydent wysunął „Nowe możliwości nabycia mieszkania dla każdej rodziny”. Jest to problem o wyjątkowym społecznym znaczeniu.

Z jednej strony państwo zapewniło swoim obywatelom wszystkie warunki do rozwiązania tego problemu, z drugiej strony – rząd Kazachstanu jest zainteresowany tym, aby wyprowadzić klaster budowlany na jakościowo nowy – progresywny poziom rozwoju.

W tym celu w kraju przeprowadzono konkurs i wyłoniono lidera – Stowarzyszenie deweloperów obwodu karagandyńskiego. To właśnie nasza organizacja w trybie pilotażowym przy finansowym wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego musi przyciągnąć do kraju najlepsze światowe doświadczenie branży budowlanej i wdrożyć je w najkrótszym czasie.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

Bardzo byśmy chcieli pozyskać w przyjaznym nam kraju – Polsce – dobrego partnera, który by nie tylko przeprowadził naukowe badania i wykrył perspektywiczne innowacje w sektorze budowlanym, ale również potwierdził efektywność innowacji drogą eksperymentalną.

Być może są badania, dzięki którym będzie można uprościć cały proces produkcyjny budownictwa.

Jesteśmy gotowi rozpatrzeć wszystkie konstruktywne oferty i w razie zgody partnera utworzyć wspólne przedsiębiorstwo na obopólnie korzystnych warunkach.

Zaproponowane innowacje, w tym innowacje technologiczne, poza wielopiętrowym budownictwem mieszkalnym zostaną wykorzystane również do budowy domów studenckich dla studiującej młodzieży.

Druga, równie ważna, inicjatywna prezydenta Kazachstanu dotyczy „Dalszej gazyfikacji kraju”. 

Wiadomo, że od momentu ogłoszenia niepodległości wydobycie gazu w Kazachstanie zwiększyło się z 8 do 52 mld metrów sześciennych rocznie i będzie dalej się zwiększać. Jednak poziom gazyfikacji sektora mieszkaniowego nie przekracza 50%. 

Dlatego już w najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu w zakresie budowy gazociągu magistralnego na trasie Karaozek (obwód kyzyłordyński) – Żezkazgan – Karaganda – Temirtau – Astana.

W związku z tym nasze Stowarzyszenie szuka partnera w Polsce, który produkuje niezawodne innowacyjne urządzenia gazowe, armaturę instalacyjną, palniki, liczniki gazowe, kotły gazowe, zbiorniki gazu, płyty, kolumny oraz części zapasowe do nich.

Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy z zagranicznymi firmami.

Czekamy na Państwa oferty.

 

Z wyrazami szacunku,

Wiceprezes

Stowarzyszenia deweloperów obwodu karagandyńskiego                                                                           

I.S. Lis


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013