Aktualności

Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP to możliwość sfinansowania wdrożenia do produkcji pomysłu na innowację technologiczną:·         
  • w I usługowym etapie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup usługi świadczonej przez jednostkę naukową, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii, projektu wzorniczego lub usługi – na ten cel można otrzymać nawet 340 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%.·         
  • w II etapie – inwestycyjnym można skorzystać jeśli z sukcesem zakończyło się projekt w ramach pierwszego etapu oraz rozliczyło się wniosek o płatność końcową. Na inwestycje można otrzymać nawet 560 tys. zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%. Środki te można wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych. 

Wnioski można składać od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013