Aktualności

Spotkanie szkoleniowe dotyczące realizacji inwestycji budowlanych w Szwecji

Tematem szkolenia będą najważniejsze kwestie dotyczące procedur i przepisów związanych z realizacją inwestycji na szwedzkim rynku budowlanym. Szkolenie zostanie poprowadzone przez przedstawicieli Boverket (Krajowej Rady ds. Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego), która jest agencją rządową odpowiedzialną za przepisy dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego oraz tworzenie wytycznych i standardów w tym zakresie. W szkoleniu weźmie również udział przedstawiciel Svensk Byggtjänst AB.  

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i swym zakresem obejmie m.in. regulacje w zakresie budownictwa i planowania przestrzennego, procedurę wydawania pozwoleń na budowę, wyroby budowlane, stosowanie wymagań AMA, AB i ABT oraz kwestie finansowania inwestycji. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne. 

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia w terminie do 5 kwietnia 2018 r. na adres email maciej.urbaniak@mib.gov.pl.

W zgłoszeniu proszę o podanie liczby osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

program - pobierz>>


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013