Aktualności

Informacja ogólna o planowanych przetargach związanych z przebudową i technicznym wyposażeniem gazociągu

Proponowany projekt, którego całkowity koszt szacowany jest na ok. 300 milionów EUR, obejmie zamówienia następujących towarów, robót i usług:

  • Sprzęt i wyposażenie (rury, gięcia indukcyjne, armatura, zawory) dla odcinków magistrali Bar-Gusiatyn i Gusiatyn-Bogorodchany gazociągu Urengoy-Pomary-Użgorod;
  • Sprzęt i wyposażenie (rury, gięcia indukcyjne, armatura, zawory) dla odcinków Romny-Grebinky i Grebinky-Soviivka gazociągu Urengoj-Pomary- Użgorod;
  • Przebudowa tłoczni gazu (Compressor Station) w miejscowości Romny;
  • Usługi doradcze dla konsultanta ds. monitorowania przez kredytodawców (Lenders’ Monitoring Consultant).


Przetargi na powyższe kontrakty rozpoczną się w drugim kwartale 2018 roku.
Link do strony ze szczegółowymi informacjami nt. przetargów:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180216a.html


Procurement ref: 8986-GPN-42608
Location: Ukraine
Business sector: Natural resources
Project number: 42608
Funding source: EBRD, EIB
Clsoing date: 16 Feb 2019


Dane kontaktowe:
Public Joint Stock Company "UKRTRANSGAZ"
Chief Engineer of TSO Branch Mr. Oleg Mykhalevych
mykhalevych-ot@utg.ua
Tel. +380 44 4612308 Fax: +380 44 4612095

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013