Aktualności

Spotkanie Klastra INNOWATOR

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób reprezentujących 17 firm. Prezentowana tematyka wzbudziła liczne kontrowersje, o których uczestnicy dyskutowali po prezentacji przygotowanej przez konsultantów firmy Secution. Załączamy skróconą wersję prezentacji oraz fotorelację ze spotkania.

prezentacja - pobierz>>Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013