Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń


Dofinansowanie w wysokości do 80% można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Kwota dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć 6000 zł oraz 60 000 zł dla przedsiębiorstwa na cały okres realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania na stronie www.siph.com.pl. Przyjmowanie wniosków:

Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP) – Starachowice 27-200, ul. Radomska 29 (budynek ZDZ przy wjeździe na teren SSE „Starachowice),


telefon +48 500 053 742,


e-mail: star.bur@siph.com.pl


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel. 41 368 02 78, bp.bur@siph.com.pl

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) dla pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, więcej informacji: BIZNES ADAPTER: http://www.it.kielce.pl/ oraz http://opiwpr.org.pl

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013