Aktualności

Seminarium dla członków klastra

Zainteresowani mieli możliwość zwiedzenia Centrum Edukacji Geologicznej i zapoznania się z wyposażeniem laboratoriów. W spotkaniu uczestniczyło 55 osób : naukowców i przedsiębiorców. 


Dziękujemy Prelegentom za wystąpienia a Uczestnikom za przybycie. 

Zgodnie z sygnalizowaną przez uczestników potrzebą,  spotkania na temat współpracy nauki z biznesem będą kontunuowane przez nasz Klaster.Prezentacje:
1. Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii - pobierz>>
2. Uniwersytet Warszawski Uczelnia Badawcza - pobierz>>
3. Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i Architektury - pobierz>>
4. Politechnika Świętokrzyska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki - pobierz>>
5. Politechnika Świętokrzyska Ośrodek Transferu Technologii - pobierz>>
6. Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury - pobierz>>
7. Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury (aparatura badawcza) - pobierz>>
8. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Fundusze UE - pobierz>>
9. Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie - Fundusze UE - pobierz>>
10. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Fundusze UE - pobierz>>
11. Klaster INNOWATOR - pobierz>>

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013