Aktualności

Uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

W spotkaniu uczestniczyli Koordynator Klastra, Członek Zarządu SIPH – Grzegorz Tworek, Prezes Rzeszowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej -  Mieczysław Łagowski oraz Kierownik Biura Klastra, Dyrektora SIPH  - Joanna Makuch. Członków Klastra Reprezentowała Dyrektor  Dariusz Skrzypczak (Delfin Sp. z o.o.). 

(Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii jest członkiem Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra INNOWATOR od grudnia 2014 r.)


Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013