Aktualności

Innowator może startować

Umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w sprawie realizacji projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR” została uroczyście podpisana 18 grudnia w Kielcach. Przedsięwzięcie otrzyma dofinansownaie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem klastra jest stworzenie platformy współpracy, która ułatwi transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenie umiejętności kadr oraz promocję przedsiębiorstw. Efektem ma być wzmocnienie pozycji konkurencyjnej uczestników przedsięwzięcia.
 
W projekt zaangażowało się dotąd 19 firm i instytucji, ale lista członków klastra jest otwarta - mówi prezydent SIPH Ryszard Zbróg. - Zarówno świętokrzyskie jak i podkarpackie to województwa o mocnych tradycjach i dużym potencjale w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.
 
Powołanie klastra umożliwi prowadzenie działalności badawczej, mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb branży oraz sformułowanie strategii rozwoju klastra. Wytyczone zostaną kierunki działań na rzecz wzmacniania przedsiębiorstw oraz nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Umożliwi to prowadzenie zintegrowanych działań, odpowiadających wspólnym potrzebom członków klastra: szkoleń, seminariów, konferencji, jak również zakupu i wdrożeń nowoczesnych technologii, systemów zarządzania, systemów jakości. Ponadto prowadzone będą wspólne działania promocyjne na rynkach krajowych i zagranicznych.
 
Podpisanie umowy poprzedziła konferencja na temat projektów realizowanych w województwie świętokrzyskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. O jego założeniach mówił Dariusz Szymańczak dyrektor Zespołu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego” przedstawiła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Targach Kielce. Projekt „Modin II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej” zaprezentował prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Projekt „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Kampusu Uczelnianego” omówił prof. dr hab. Jacek Semaniak prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Projekt „Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR” zaprezentowała Joanna Makuch wicedyrektor SIPH.


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013